MINDFULNESS

Uważność

Uważność mindfulness to bycie w pełni obecnym, w pełni przytomnym, tu i teraz. Praktyka uważności to świadome kierowanie uwagi do tego, czego doświadczamy w bieżącym momencie, włączając w to myśli, doznania, uczucia oraz otoczenie, z zachowaniem postawy otwarcia, nieoceniania i zaciekawienia. Jest badaniem własnego wnętrza i rozpoznawaniem nietrwałej natury umysłu, tak aby odbudować autentyczną więź ze sobą, ze światem, w stronę bardziej świadomego życia.

 
 
M4d.jpg
 
 

 „Wszystko sprowadza się do tego, że dokądkolwiek idziesz, jesteś tam, gdzie właśnie kroczysz. Cokolwiek kończysz, jest tym, co właśnie ukończyłeś. O czymkolwiek myślisz w tej chwili, jest tym, co Cię zaprząta. Cokolwiek się zdarzyło, już się zdarzyło”. John Kabat-Zinn

 

Zbyt często jednak postępujemy tak, jakbyśmy wciąż zapominali, że jesteśmy właśnie tu i teraz. Zamiast chłonąć każdą niepowtarzalną chwilę i pielęgnować bliską z nią więź, ulegamy rozproszeniu, działamy mechanicznie, zrywamy łączność ze sobą, ze światem. Wir myśli, uczuć i emocji pochłania wszystko, tak, że wypełnia większość życia. Brakuje czasu by naprawdę przeżywać życie. Stajemy się zagubieni. A wystarczy dać sobie przestrzeń i ciszę, aby wsłuchać się w siebie głęboko i odkryć w sobie silne pragnienie zmiany, które uwalnia od wdzierającego się w głowę zamętu i nawyków. Zatrzymujesz się, oddychasz i unieruchamiasz rozbiegany umysł; koniec biegu donikąd. Badania potwierdzają, że regularna praktyka uważności, prowadzona chociaż kilka minut dziennie, pozytywnie wpływa na zdrowie, równowagę psychiczną, poprawę dobrostanu psychofizycznego i wzrost współczucia, akceptacji i samoświadomości, relacje z innymi. W skuteczny i naukowo potwierdzony sposób zmienia neuroplastykę mózgu,  czyli strukturę i obszary jego aktywności, zwiększając zdolność tkanki nerwowej do tworzenia nowych połączeń, które mają na celu ich reorganizację, adaptację, zmienność i samo-naprawę. Poprawia procesy uczenia się i pamięci.

 
M1f.jpg
 

Metoda MBLC Mindfulness Based Living Course, Życie Oparte Na Uważności, opracowana przez Roba Nairn’a,  profesora Uniwersytetu Cape Town, który podobnie jak John Kabat-Zinn poświecił się w pełni przygotowaniu  treningu uważności, zawiera w sobie zestaw skutecznych narzędzi, dzięki którym krok po kroku możliwe staje się rozwinięcie zdolności do zauważania, uświadamiania sobie, wszystkiego, co dzieje się właśnie w naszym bieżącym doświadczeniu, nie dając się porwać nawykowemu myśleniu czy reakcjom. Pozwala dostrzec, rozpoznać insight i odwrócić nawykową tendencję unikania doświadczenia,  nieświadome wzorce reakcji i myśli nakręcające spiralę obniżonego nastroju, depresji, lęków i innych objawów utraty wewnętrznej równowagi i cierpienia.

Kursy MBLC Mindfulness Based Living Course